NIEUWS

Gemeente Montferland verrijkt sport- en beweeglandschap op drie sportparken in Didam

 

De Gemeente Montferland gaat investeren in nieuwe sportvoorzieningen. De nieuwe faciliteiten, die in samenwerking met Open Club De Nevelhorst tot stand gaan komen, zullen in twee fases uitgerold worden. Tijdens de eerste fase zullen de drie sportlocaties van SV Margriet, DVC’26 en TVDidam verrijkt worden met innovatieve sportvoorzieningen. Tijdens de tweede fase zal er een Skills Garden ontwikkeld worden in de openbare ruimte.

Na de sluiting van zwembad De Hoevert in Didam stemde de gemeenteraad van Montferland in november 2020 in met een investering van anderhalf miljoen euro voor een nieuw te realiseren sportvoorziening. Open Club De Nevelhorst, de overkoepelende organisatie van een aantal Didamse verenigingen, kreeg een voorrangspositie om met plannen te komen voor deze nieuwe voorzieningen.

“Open Club De Nevelhorst heeft als doel om zoveel mogelijk inwoners van Montferland in beweging te krijgen”, zegt Raymond Sweers, voorzitter van de open club. “We moeten zorgen dat bestaande voorzieningen meer bezetting krijgen. Sporters moeten meer plezier beleven, minder geblesseerd raken, creatiever worden en beter worden in de prestaties. Dat geldt voor de turnhal van SV Margriet, tennisclub TVDidam, voetbalclub DVC’26, maar ook voor het hele Nevelhorst-gebied. Daarnaast moeten we een omgeving ontwikkelen voor mensen die nog niet sporten en waar mensen elkaar ontmoeten.”

Ook in de ‘Montferland beweegt’-sportnota 2020-2023 van de gemeente is de sportinfrastructuur in de gemeente een belangrijk onderdeel: “Het is van belang dat er voldoende sportaccommodaties zijn van goede kwaliteit die multifunctioneel en efficiënt worden gebruikt. Wil de gemeente Montferland de sportdeelname verhogen, dan is de randvoorwaarde dat er goede, veilige, betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties zijn.” 

Werkgroep Sportvoorziening De Nevelhorst
In het voortraject zijn door de Werkgroep Sportvoorziening De Nevelhorst veel gesprekken gevoerd met partijen die grote betrokkenheid hebben met de inwoners van Didam en omgeving, waaronder sportverenigingen, basisscholen, zorginstellingen, buurtverenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook werden contacten gelegd met een diversiteit aan professionele organisaties om kennis te vergaren over de gewenste faciliteiten en programma’s.  

Vervolgens is Open Club De Nevelhorst, in samenwerking met haar partners en andere belanghebbenden, de schouders gaan zetten onder het verbinden van de verschillende sportlocaties met een gezamenlijke visie. Deze visie is om nieuwe activiteiten en faciliteiten toe te voegen aan de bestaande sportaccommodaties, om daarmee een breder publiek te bereiken en veelzijdig bewegen te faciliteren. Een omgeving die interessant en veilig is voor de sporter, voor het bewegingsonderwijs, de fysiotherapeut, de combinatiefunctionaris, de wandelaar, de ongeorganiseerde sporter en nog vele anderen.

“Het is van het grootste belang om met de reeds aanwezige sportvoorzieningen bij de tijd te zijn en aantrekkelijk te blijven”, vertelt Sweers. “DVC’26, TVDidam en SV Margriet maken daarin al de nodige vorderingen, maar de partijen zijn met elkaar van mening dat vanuit de samenwerking, gezamenlijke programmering en gezamenlijke visie goed geoutilleerde sportvoorzieningen voor extra aantrekkingskracht gaan zorgen en meer mensen in beweging gaan krijgen. Met de visie van het Athletic Skills Model (ASM), die staat voor veelzijdig bewegen voor alle doelgroepen, maken we aanvullingen op de voorzieningen die verrijkend zijn voor de leden die er al zijn.” 

Fase 1: Nieuwe ASM-sportvoorzieningen DVC’26, TV Didam en SV Margriet
Tijdens de eerste fase zullen de drie sportlocaties van SV Margriet, DVC’26 en TVDidam verrijkt worden met innovatieve ASM-sportvoorzieningen. De gekozen elementen zullen samen met de betrokken partijen op maat worden ontworpen en ontwikkeld. Reden hiervoor is de bredere inzetbaarheid en het creëren van een multifunctionele omgeving waardoor andere doelgroepen ook gebruik gaan maken van de accommodatie.

De gekozen elementen passen in basis bij de huidige locaties, maar bieden, door de ASM-filosofie, meerdere mogelijkheden en uitdagingen in het gebruik. Zo zijn ze op de eerste plaats een aanvulling voor de vereniging, maar bieden ze extra mogelijkheden voor andere gebruikers. Hierdoor zullen de sportparken nieuwe mensen (doelgroepen) trekken en kan Open Club De Nevelhorst een bredere programmering aanbieden en nieuwe ontmoetingsmogelijkheden creëren. Zoals nu al het geval is met AllStars Sports (AllStars Running, AllStars Tennis en binnenkort AllStars Gym), waarbij Triathliem en Jeroen Reintjes Sports samenwerken met TVD, DVC’26 en SV Margiet.

De concrete invulling van de nieuwe sportvoorzieningen op de huidige sportparken van DVC’26, TVDidam en SV Margriet bestaat uit de volgende faciliteiten:

  • Multicourt, incl. verlichting (sportpark DVC’26)
  • Uitbreiding krachtheuvel en keerwand (sportpark DVC’26)
  • Calisthenics en Freerun Park (sportpark DVC’26)
  • Playce Padel (sportpark TV Didam)
  • Outdoor Squash (sportpark TV Didam)
  • ASM-landingsmatten (sporthal SV Margriet)
  • Interactieve speelmuur/Smartwall (sporthal SV Margriet)
  • Freerun Park (sporthal SV Margriet)

Er zijn plannen om de locaties ook fysiek met elkaar te verbinden door een beweeg-, loop- en trimlint. Hier zal echter eerst onderzoek vanuit verkeer en mobiliteit moeten plaatsvinden vanwege de veiligheid.

Fase 2: Skills Garden in de openbare ruimte
In de tweede fase zal er een Skills Garden in de buitenruimte ontwikkeld worden om de beweeg-, sport- en ontmoetomgeving compleet te maken. Deze tweede fase vraagt om betrokkenheid, visie en draagvlak vanuit verschillende hoeken, mede door het openbare karakter. Naast de betrokken verenigingen en partners zal de directe omgeving met omwonenden en aandacht voor de natuur en verkeersveiligheid een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling en vormgeving van de Skills Garden.

Voorbeeld van een Skills Garden: een beweegvriendelijke openbare ruimte voor alle leeftijden om veelzijdig te sporten, spelen en bewegen.

Onze partners

Open Club De Nevelhorst is er trots op samen te werken met deze partners.


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 


 


 


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 


 


 


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten of heb je interesse in Open Club De Nevelhorst, neem dan contact met ons op of volg ons op onze social media.

Open Club De Nevelhorst
Secretariaat
Kerkstraat 58
6941 AJ Didam
Tel.: 085-7731443
E-mail: info@openclubdenevelhorst.nl
KVK: 78548489
Bank: NL42 RABO 0365 0069 04

Contactformulier

© 2023 - Open Club De Nevelhorst