Open Club en uniek sporten

Open Club en uniek sporten:

Niemand buiten spel


In Montferland ervaart 27 procent van de inwoners een hoge drempel om te gaan sporten. Voor mensen met een beperking is de drempel nog hoger. Open Club De Nevelhorst wil belemmeringen wegnemen, door verbinding te leggen met onder meer verenigingen, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Want ook voor gehandicapten is sport een middel om grenzen te verleggen, gezondheid te verbeteren, met anderen in contact te komen en vooral om plezier te hebben. Er blijkt verrassend meer mogelijk dan je denkt.

In Nederland heeft ongeveer één op de tien inwoners een matige of ernstige beperking. Ongeveer 250.000 mensen zitten in een rolstoel en er zijn zo’n 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Uit onderzoek blijkt dat de sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft. Van kinderen met een beperking is bijvoorbeeld bekend dat ze moeilijker aansluiting vinden bij een sportvereniging en vaker kampen met overgewicht.

Volgens deskundigen mag je echter aannemen dat sport en beweging ook goed is voor de gezondheid van deze doelgroep en dat er ook andere positieve effecten van uit gaan. Denk aan het voorkomen van sociaal isolement en meer zelfvertrouwen. Het is niet voor niets dat in het Nationaal Sportakkoord inclusief sporten en bewegen ambitie nummer één is.

Uniek Sporten wijst de weg
Uniek Sporten is een bekend samenwerkingsverband van onder meer Fonds gehandicaptensport, Ministerie van VWS en NCO*NSF. Zijn vinden dat een beperking geen belemmering mag zijn om te sporten. Met een platform brengen ze vraag en aanbod op het gebied van gehandicaptensport samen. Zo vindt de doelgroep altijd een passende sport.

Uniek Sporten wil door online verhalen te delen ook inspireren. Het verhaal van tienvoudig wereldkampioen handbiken Jetze Plat is bij veel mensen wel bekend. Maar je kunt er ook lezen over een honkbaltoernooi voor blinden, de Bechterew volleybalgroep, een wielerclinic voor mensen met een visuele beperking, rennen met een blade of de Onbeperkte Elfstedentocht. Een evenement waarbij deelnemers in vijf dagen een afstand van 213 kilometer afleggen. Te voet, op de fiets, met een tandem, rolstoel, handbike of scootmobiel.

Partijen ervaren nog veel drempels
De mogelijkheden die Uniek Sporten aandraagt zijn zo talrijk, dat je zou verwachten dat het een kwestie van tijd is alvorens de achterstand in sportdeelname wordt ingelopen. Maar de clubs, gemeentes en partners die het voortouw zouden moeten nemen ervaren vaak nog drempels:

  • Koudwatervrees: partijen weten niet van elkaar wat ze doen, zien daardoor de verbinding niet of ervaren deze als te complex;
  • Eilandcultuur: iedereen vindt zelf het wiel uit;
  • Wat zit er voor mij in? Waarom zou ik meedoen? Samenwerking wordt vaak nog gezien als concurrentie in plaats van aanvulling.

In Didam hebben sporters met een beperking nog relatief weinig opties. Uniek Sporten verwijst naar weinig meer dan stichting Spel- en Sportinstuif Gehandicaptenzorg en voetbalclub DVC’26. Die vereniging kent een G-team voor mensen met een verstandelijke beperking, en een H-team voor mensen met ADHD of ASS (autismespectrumstoornis).

Sport als middel
De gemeente Montferland geeft de komende jaren extra aandacht aan bewegen voor mensen met een beperking. Daarbij past de inzet van sport als middel, om doelen te bereiken als een gezondere leefstijl, meer sociale cohesie en welzijn. De gemeente daagt verenigingen uit om met initiatieven te komen. Daar is ook geld voor: clubs kunnen tot tweeduizend euro krijgen voor incidentele activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl en sociale binding.

Niemand buiten spel
Open Club De Nevelhorst staat ook voor inclusief sporten. Alles wat de Open Club doet is gebaseerd op de uitgangspunten van het Athletic Skills Model: iedereen beweegt naar het eigen talent, met of zonder beperking, iedereen doet mee. Daarbij past bijvoorbeeld deelname aan een initiatief als Achterhoek in Beweging. Dat omarmt Uniek Sporten met de slogan ‘niemand mag buiten spel staan’. Belangrijke doelen zijn:

  • het aanbod voor mensen met een beperking zichtbaarder maken;
  • vraag en aanbod matchen;
  • bevorderen van samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij mensen met een beperking.

Uniek Sporten zelf stelt in dit filmpje: sporters met een beperking willen graag sporten en sportverenigingen ruimen graag een plekje voor ze in. Een rijker sportaanbod voor mensen met een beperking zorgt voor meer leden, meer levendigheid en een hogere bezettingsgraad op het sportpark. Zo maakt de Open Club de ambitie waar om het kloppend hart te worden van Didam en omstreken.

Dit artikel maakt deel uit van een serie over terreinen waarop Open Club De Nevelhorst bijdraagt aan mogelijkheden voor inwoners om lichaam en geest te ontwikkelen. Wil je meer weten of heb je vragen neem dan contact op.

Onze partners

Open Club De Nevelhorst is er trots op samen te werken met deze partners.


 


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 


 


 


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 


 

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten of heb je interesse in Open Club De Nevelhorst, neem dan contact met ons op of volg ons op onze social media.

Open Club De Nevelhorst
Secretariaat
Kerkstraat 58
6941 AJ Didam
Tel.: 085-7731443
E-mail: info@openclubdenevelhorst.nl
KVK: 78548489
Bank: NL42 RABO 0365 0069 04

Contactformulier

© 2024 - Open Club De Nevelhorst