Open Club en de zorg

Open Club en de zorg:

Een één-tweetje tussen zorg en sport


Het is een alarmerend cijfer: één op de acht 65-plussers in Montferland beweegt op geen enkele dag minimaal dertig minuten en is inactief. Dit aandeel is groter dan in vergelijking met de Achterhoek en heel Nederland. Ouderen dragen twee belangrijke redenen aan voor dit gebrek aan beweging: het ontbreekt aan tijd of hun gezondheid laat het niet toe. Door slimme verbindingen te leggen tussen zorg, sport en beweging wil de gemeente het tij keren. Open Club De Nevelhorst speelt hierin een belangrijke rol.

Montferland vergrijst in rap tempo. Nu is 23 procent van de bevolking boven de 65 jaar, in 2030 is dit naar verwachting al 29 procent. Om te voorkomen dat de druk op de zorg toeneemt, zet de lokale overheid in op het in beweging krijgen van ouderen. Bekend is dat bewegen sterk bijdraagt aan het voorkomen van gezondheidsklachten. Maar er zijn meer positieve gezondheidseffecten, zoals sneller herstel na ziekte of een operatie. Ook bij mensen die (chronisch) ziek zijn helpt bewegen klachten te verminderen.

Gebrek aan beweging heeft impact op de ziektelast
Te weinig bewegen – in combinatie met ongezond gedrag zoals roken of het eten van te veel suiker en vet – is verantwoordelijk voor liefst 20 procent van de ziektelast in Nederland. Het begrip ziektelast zegt iets over de gezondheidstoestand van een patiënt. Hoe meer hinder iemand heeft van een aandoening, hoe hoger de ziektelast.

De aandacht gaat in Montferland behalve naar ouderen ook uit naar jongeren die te weinig bewegen. 15 procent van de kinderen tot 12 jaar kampt met overgewicht. Ondertussen is de bezettingsgraad van met name de buitensportaccommodaties met 11 procent flink lager dan het landelijke gemiddelde van 27 procent.

Open Club wil tij keren samen met de zorg
Open Club De Nevelhorst ziet kansen om tot een uitgebreider, aantrekkelijk en laagdrempelig beweegprogramma te komen voor inwoners. De zorg kan hierin een belangrijke rol spelen. In de Liemers, maar ook elders in het land, zijn genoeg voorbeelden van Open Clubs die bijvoorbeeld na schooltijd een gymzaal beschikbaar stellen aan een fysiotherapeut. Die kan daar dan ouderen laten revalideren of aan krachttraining laten doen.

Ook iemands mentale gesteldheid is van invloed op de gezondheid. Open Clubs ondernemen vaak ook initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, zodat mensen zich beter voelen. In Flevoland (dat hierin vooroploopt) bestaat bijvoorbeeld een respijthuis voor mensen met een chronische ziekte, zodat mantelzorgers ook aan ontspanning toekomen. Er bestaan daar nog veel meer projecten, zoals een dans-clinic tegen eenzaamheid of bijeenkomsten om beter te leren wandelen of hardlopen. Alles is gericht op een gezonde leefstijl.

Het begint met kennis
Binnen Open Club De Nevelhorst werken zorgprofessionals, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten en beleidsmakers samen om kennis op te doen over gezondheid en bewegen. Kennis uit wetenschap en praktijk wordt toepasbaar gemaakt, zodat mensen het kunnen verankeren in hun dagelijks leven.

Zo werkt de Open Club samen met welzijns- en cultuurorganisatie Welcom, een organisatie die erop gericht is om meer mensen mee te laten doen aan de samenleving. Sportactiviteiten horen daar bij, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgondersteuning. Ook wordt gewerkt aan een activiteitenwijzer (het Max Vitaal-boekje) waarin ouderen makkelijk kunnen ontdekken welke sport of (creatieve, culturele) activiteit bij ze past.

ASM is de basis
Zelf ontwikkelde de Open Club op basis van het Athletic Skills Model (ASM) voor veelzijdig bewegen al verschillende activiteiten speciaal voor senioren. AllStars Running bijvoorbeeld en AllStars Racket Sports voor 50-plussers. Trainingen worden gegeven door mensen die alles weten van ASM. Ontmoeten en sociaal contact staat hierbij altijd voorop. Voor jongeren is er bijvoorbeeld Sjors Sportief (om laagdrempelig kennis te maken met diverse sporten). Ook komt er allerlei ‘hardware’ bij op Sportpark De Nevelhorst, zoals een ASM-padelbaan, een Skills Garden en een Freerun Park.

Dit artikel maakt deel uit van een serie over terreinen waarop Open Club De Nevelhorst bijdraagt aan mogelijkheden voor inwoners om lichaam en geest te ontwikkelen. Wil je meer weten of heb je vragen neem dan contact op.

Onze partners

Open Club De Nevelhorst is er trots op samen te werken met deze partners.


 


 


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 

NewHeap is een full-service software development bedrijf.


 


 


 

NEEM CONTACT OP

Wil je meer weten of heb je interesse in Open Club De Nevelhorst, neem dan contact met ons op of volg ons op onze social media.

Open Club De Nevelhorst
Secretariaat
Kerkstraat 58
6941 AJ Didam
Tel.: 085-7731443
E-mail: info@openclubdenevelhorst.nl
KVK: 78548489
Bank: NL42 RABO 0365 0069 04

Contactformulier

© 2023 - Open Club De Nevelhorst